2.4.2020 18:00
Facebook Twitter Google+ Sosyal Ağda Paylaş
PRESTİJ PARK SİTE SAKİNLERİNE

Değerli Prestij Park Sakinleri,

Öncelikle tüm Dünyanın savaştığı Korona virüs salgını ile mücadele ederken tüm sakinlerimizle sağlıklı ve güzel günleri birlikte paylaşmayı temenni ediyoruz. Bu pandemi karşısında site yönetimi olarak; gerekli dezenfeksiyon titizlikle ve sürekli yapılmaktadır. Tüm sakinlerimizin gerek kendi sağlıkları gerekse komşularının sağlığını tehlikeye atmadan, bu süreci hep birlikte özenle kurallara uyarak, sakinliğimizi koruyup paniğe meydan vermeden sürdürmemiz gerekir. Kirli bilgilere itibar edilmemesi, gerektiğinde blok temsilcileriyle irtibat kurup bilgilenmeleri daha sağlıklı olacaktır.

Bildiğiniz gibi Temmuz 2019 Tarihi itibari ile sitemiz yönetimi yapılan seçimle BAKYAPI geçici yönetiminden devir alınmıştır. O tarihten Şubat sonuna kadar olan süreçte yönetim kurulu olarak bir takım usul ve benzeri problemler yaşandı. Bunun böyle gitmeyeceği kanaatiyle bizleri seçen blok temsilcileri kuruluna giderek yeniden bir yönetim kurulu seçmelerini talep ettik. 19 Mart 2020’de yapılan seçimde yeni yönetim kurulu ve denetim kurulu asil ve yedek üye seçimleri yapıldı. Yönetim kuruluna; Murat KINACI, Fuat GÖKALP ve Can YÜKSEL seçildi. Yönetim kurulu, Fuat GÖKALP’i başkan olarak seçti. Umarız sitemize hayırlı olur.

103.000 m2 Üzerinde kurulu bulunan sitemizde, yaklaşık 100‘e yakın personelle hizmet verilmektedir. Yılık bütçemiz yaklaşık 9,5 – 10 Milyon civarındadır. Aylık gelir gider mali tablolar blok girişlerindeki ilan panolarına asılmaktadır.

Geçmiş 4,5 yıllık dönemin 3,5 yılında aidatlara hiç zam yapılmadı. Neden derseniz, BAKYAPI’nın satılmayan daireleri vardı ve onlar içinde aidat ödeniyordu. 3,5 Yılın sonunda 2018 Yılında danışman firmanın önerisi aidatlara % 25 zam olması yönündeydi. BAKYAPI yönetimi %18’de ısrar edip bütçeyi buna göre yapmıştır. Geçmiş yıl bütçelerine bakıldığında bütçede fazlalık olduğu, bununda site sakinlerinin ödediği depozito avansından kalan bakiyenin yedek akçe gibi kullanılması ile geçici yönetim devralındığında 668.000 TL zararla yönetim devralınmıştır. 2019’un II. Yarısında yüksek meblağda doğalgaz ve elektrik zamları hepimizin malumudur. 31 Aralık sonu itibariyle 1.226.000 TL bütçe açığı ile 2020 yılına devrettik. Aralıkta yapılan bütçede % 30 civarında olması gereken zam % 16 civarında tutulmuştur. Artı ( + 1) aidatı, 3 taksitte ilave bütçeyi destekleyici açığı kapatma amacı ile eklenmiştir. Buna rağmen yılsonunu denk bütçe ile getirme ihtimali çok zayıf. Hâl böyle iken daha önce blok temsilcileri kurulunda alınan karar, sitemize kamera sistemi takviyesi yapılmasıydı. Ancak yapılan ilave zamlardan dolayı zamanlamanın bu yıl için uygun olamayacağı kanaatine varılmıştır. Ek yatırım bütçesi ile ileriki bir tarihte yapılması düşünülmüştür.

Yönetimde her işlem, en az çift imza ile yani iki üyenin imzası ile yapılması gerekir. Temsilciler Kurulu kararında ek yatırım projesi ile kamera yapılması kararlaştırılmış, ancak başkan ek yatırım projesi oluşturmadan ve sunmadan kamera alımına ilişkin yönetim kurulu kararı almadan tek imza ile kamera projesi girişiminde bulunmuştur. Diğer yönetim kurulunun üyeleri maalesef asansörde kamerayı takılı görünce haberdar olmuştur. Bunun üzerine başkan uyarılarak sitenin mali tablosunun an itibariyle uygun olmadığı belirtilerek işin durdurulması talep edilmiştir. Bu arada tek imza ile usulsüz sözleşme yapıldığı anlaşılınca

aynı şartlarda piyasadan teklif alınarak durum çek edilmek istenmiştir. Alınan teklif 15.000 Dolar daha düşüktür. Ayrıca tüm bu tartışmaların devamında blok temsilciler kurulu kamera işinin incelenmesi için komisyon oluşturmuştur. Komisyon raporu özetle; sözleşmenin tek imza ile yapılmasının usulsüz ve geçersiz bir sözleşme olduğu ayrıca ilk teklifi veren firmanın taahhüt ettiği özellikteki kameraları takmadığı, daha düşük ücretli kameraları taktığı tespit edilmiştir. Bunlardan ötürü söz konusu 300.000 TL’yi aşkın, işin yapılmasına usulen ve hukuken imkân olmadığı gibi site sakinlerinin de menfaatlerinin aleyhine bir durumdur. Ayrıca böyle büyük bir sitede kamera ihtiyacı kesinlikle kaçınılmazdır. Burada esas olan; kamera gereklidir, ancak mali tablo ve takip edilen yol, şuan uygun olmadığı için şimdilik durdurulmuş ekonomik şartlarımız uygun olduğunda acil ve öncelikli işlerimizdendir. (Usulsüz sözleşme ile yapılmak istenilen kameralara herhangi bir ödeme yapılmamıştır)

Diğer bir husus; “A Blokların” altındaki ortak alana daireler yapılması hususu. Bu konuya ilişkin gelen bir teklif üzerine yapılan araştırma ve incelemeler, başlangıçta siteye ek bir kaynak imkânı olacağı fikri cazip gelmiştir. Ancak işin yasal boyutları araştırıldığında buna hukuken imkân olmadığı anlaşılmıştır. Şöyle ki; böyle bir şey yapılması halinde “A Bloklardaki” tüm dairelerin iskânlarının ve tapularının bozulacağı ve bunun “A Bloklardaki“ kat maliklerine ve sitemize çok büyük zarar vereceği, telafisi imkânsız durumlar oluşturacağı ortaya çıkmıştır. Bu nedenle bu işten vazgeçilmiştir.

Tüm bunların sonunda şunu anladık ki; site sakinlerimize sağlıklı bilgi ulaştırmada yetersiz kalmışız. Bundan sonrası için planladıklarımız, gerek blok temsilcilerimiz vasıtasıyla gerek sitemizin web sayfasının duyurular bölümünden sakinlerimize gerekli bilgiler ulaştırılacaktır. Resmi Web Sayfamızın takibi önerilmektedir, adres: www.prestijpark.istanbul [email protected]

Ayrıca; başarabilirsek bu pandemi sürecinden sonra hem bloklara sunum yapmayı, hem de isteyen komşularımızla her ayın belli bir gününde bir araya gelip tanışmak, sohbet etmek, sorunlarımızı konuşmak, çözümler üretmeyi planlamaktayız.

“ Şahsi adreslerle açılan Sosyal Medya sayfalarında paylaşılan bilgi kirliliğine itibar etmemenizi” önerir, bu bilgilerle iktifa etmeyen site sakinlerimize de istediklerinde daha detaylı bilgiler verilebilecektir. Yine site yönetimine ait resmi facebook sayfa adresi:https://www.facebook.com/prestijparkist

Saygılarımızla, Sağlıklı Günler Dileriz.

Prestij Park Site Yönetim Kurulu