Hakkımızda

Saygıdeğer Komşularımız, 


Günümüzde inşaat sektörü alanında özel firmalar tarafından ülkemize kazandırılan toplu konut alanları, müstakil ev ya da apartman dairesi anlayışından ziyade kat maliklerinin birlikte yaşadığı alanları içeren yerleşim bölgeleridir. Bu bölgelerin özelliği, ”ortak kullanım”a açık çeşitli sosyal alanlarıyla, okullarıyla ve ibadethaneleriyle kat maliklerinin ihtiyacını yerinde karşılamaya dönük olmasıdır.

Ortak kullanım alanlarını belirleyen 634 sayılı kat mülkiyeti kanunu toplu konutlarda adil ve çağdaş yapının oluşması için “site yöneticiliği”’ni zorunlu hale getirmektedir. Kurulan yönetim organizasyonları faaliyetlerini kat mülkiyeti kanunun yanı sıra “site yönetim planı”, “Satış vaadi sözleşmesi” ve “Yargıtay içtihatlarına” dayanan hukuksal bir zemin üzerinden yürütmektedir. Kat maliklerinin, kendi özel durumlarına göre konutlara farklı zamanlarda taşınması; değişik bölge, kültür ve yaşam koşullarından gelen kişilerin yerleşme süreçlerinde birbirlerini yeterince tanımaması gibi sebepler profesyonel bir yönetim ihtiyacını doğurmaktadır. İlgili site yönetim kurulu Bakyapı Group bünyesinde oluşturulmuş olup, sitemizde yönetim hizmetleri profesyonel site yönetim anlayışının yerleşmesini sağlayacak, sektörde lider kuruluş, bir İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Toki İştiraki olan Boğaziçi Yönetim A.Ş ile birlikte yürütülmektedir.


Site Yönetimi